Διεθνής Μεταφορές Οχημάτων

Διεθνής Μεταφορές Οχημάτων MBS Transport

Διεθνής Μεταφορές Οχημάτων

Μια από τις δραστηριότητές μας είναι η διεξαγωγή μεταφοράς οχημάτων από την Ελλάδα προς τις Ευρωπαϊκές χώρες και από τις Ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα. Οι μεταφορές γίνονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οχημάτων σας.